נוכחים חברי ועד מנהל נבחרים: דייויד הריס, אבי אורן, עידית ולנר, הדס נתן, עדי תלם, נימי פיין (בטלפון).

רשמה תמי מצלאוי מנכ"לית

על סדר היום, עדכונים מפועלה של עמותת לשמ"ה – תמי מצלאוי

גייסנו כ6000 שקל עד כה למבצע מארזי שי לראש השנה.

נקנה כ-120 תיקי כלי רחצה עם תמרוקים ונחלק במרכז לבריאות הנפש באר שבע ובכפר  שאול – איתנים על ידי העמיתים ומתנדבים לקראת סוכות.

פרוייקט "בחזרה הביתה" מתרחב לשלוותה ויתוהוספו עוד תקנים גם לאברבאנל ובאר יעקב. ישנם קרוב ל-40 מתמודדים אשר מלווים על ידי הצוות שלנו למיצוי זכויות, דיור, פנאי ותעסוקה.

הגדלנו את רשימת התפוצה שלנו ל1000 איש תודות לבאי הכנס של עמיתים מומחים (שכ- 80 מהם הביעו התעניינות להצטרף לעמותת לשמ"ה – בפועל הצטרפו עשרות בודדות)

עמיתים מומחים – לשמ"ה תמשיך להעסיק את הרכזים שנה נוספת, מתוכננת עלייה בשכר העמיתים ועלייה צנועה בשכר הרכזים. יש להתכונן למכרז שוודאי ייפתח עוד שנה להעסקה כוללת של העמיתים במזור ובאר שבע במידה וידובר רק על העסקה זמנית של העמיתים עד להטמעה על ידי בתי החולים.

התחלנו בהכשרה של שחקני הסטנדאפ – הגיעו 4 חדשים למפגש ראשון, אליהם אמורים להצטרף עוד 3 ועוד 3 שחקנים וותיקים. אנחנו לקראת עלייה מדורגת בתעריפי המופע לפי וותק השחקנים – אורך המופע ואיכותו.

מרכזי פעילים – בב"ש שירה מתחילה בסדנה שבועית אחרי החגים, אוהד גם יחדש פעילות בתל אביב אחרי החגים ויצטרף לקורס מגישי בקשות לקרנות. אפרת מתכננת להמשיך ולפעול בימי חמישי בחודש ספטמבר ומתכננת מפגש בנושא זוגיות בסביבות נובמבר עם יועצת זוגית שמתמחה במתמודדים.

בתחום של מדיניות יש מפגש של הקואליציה ב-15 באוקטובר לדון מה עושים עם שירותי הרווחה למתמודדים. כרגע התשובות שקיבלנו מהמנכ"ל של משרד הרווחה אינם מספקות. כמו כן אנו בקשרים עם עו"ד ענבל בראון להצטרפות כידידי בית משפט לעתירות הנוגעות לזכויותיהם של כלל המתמודדים.

עדכון של אבי אורן רכז מדיניות אבי מייצג במועצה לבריאות הנפש – כרגע עוסקים בלימוד החומר וכל מני מודלים בנושא חוק טיפול בחולי נפש. בעינינו הפרדה בין חוקי חוק זכויות החולה לחוק טיפול בחולי נפש היא פסולה. יש עלייה באשפוזים כפויים מ-25% ל-. 35%

סטטוס: מחנה ההורים – להקל באפשרויות לאשפז בכפייה. מחנה המתמודדים ו"בזכות" – שינוי מבנה הוועדה הפסיכיאטרית וגישה הומניסטית יותר – לתת יותר זכויות לחולים ומודל יותר משפטי (בית משפט לבריאות הנפש)

האו"ם הגדיר את האשפוז הכפוי כפגיעה חמורה בזכויות אדם ומזמין מדינות לחשוב על זה.

פורום בריאות הנפש בראשות היזמים – דנים בעתירה לשכר דירה (לשמ"ה מצטרפת), מכרז הדיור (לשמ"ה שותפים), הפרדת אגף השיקום והכנסתו למנהל רפואה (לשמ"ה הביעה עמדה בעד)

אנו מקדמים יוזמות יחודיות ושיתופי פעולה אך אי אפשר בלי הממשל – לא נענים למכרזים של משרד הבריאות (אלא אם כן מדובר בפיילוט ייחודי) ושואפים שהתקציב ממשרד הבריאות לא יעלה על רבע מהתקציב הכללי של העמותה, פועלים עם מספר שותפים.

לשמ"ה הביעה את דרישתה (גם למנכ"ל משרד הבריאות)  להקמת ועדת בדיקה מקצועית בתחום בריאות הנפש בראשות שופט בדימוס. בקשה לוועדה ממלכתית מייצרת אנטגוניזם וסיכוייה קלושים.

אני מאמין של חברי הוועד: דייויד  הריס– מחוייבים לאג'נדה של העמותה ממה ששומעים בשטח על ידי מתמודדים וממה שמחליט הועד – יש לייצג גם מתמודדים עם תפקוד יותר נמוך. לתת "פול גז" על גיוס משאבים עם  מעורבות של חברי ועד ולחשוב מחוץ לקופסא.

אבי אורן – לחשוב על יוזמות חדשות ואפיקים חדשים, להיות פעילים בזירה האינטרנטית, לענות לפניות

עידית ולנר – להיחשף ולהילחם בדעות קדומות……חובת הגעה לישיבות

בחירת יו"ר, גזבר, מזכיר, רכז מדיניות, אחראי דיגיטל, מורשה חתימה:

דייויד הריס נבחר להמשיך לכהן כיו"ר העמותה

אבי אורן נבחר להמשיך לרכז את נושא המדיניות

עידית ולנר נבחרה להמשיך לעסוק בדיגיטל ותסייע גם להרים את תכנית ההתנדבות המתגבשת, כמו כן תשמש כמזכירת הוועד.

הדס נתן נבחרה להיות גזבר ומורשית חתימה נוספת.

תקציב 2019, תכנית התנדבות, מצעד גאווה משוגעת, מרכז החלמה לנשים בדיכאון אחרי לידה ידונו בישיבה הבאה שנקבעה ל-30 באוקטובר 2018. ב-14 באוקטובר כולם דרשים לעשות כל מאמץ להגיע ליום תכנון אסטרטגי של העמותה שיערך במרכז צעירים בת ים.