לאורך ההיסטוריה, אקטיביסטיים הביאו לשינויים מרחקי לכת, כל אחד בתחומו.

אנו, עמותת לשמ"ה – עמותה שנוסדה ומופעלת על ידי מתמודדים, פועלים במישורים שונים על מנת להביא לשיפור, קידום, שילוב והעצמה של האנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים בסביבתם הטבעית, כמו גם פיתוח שירותים מותאמים ומיוחדים למען אוכלוסייה זו.

עמות לשמה

"המידע המופיע בדף זה, בדגש על זה המקצועי, מהווה סקירה כללית בלבד ואינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ פרטני ומקצועי, עם מומחה רלוונטי, כגון רופא ו/או עו"ד וכיו"ב. לפיכך ולמען הסר ספק, כל העושה שימוש ו/או פעולה בהסתמך על המידע המובא בדף זה. עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. ולכן, לא יוכל הרואה עצמו נפגע מהנ"ל להלין כלפי עמותת לשמ"ה, חבריה, ו/או מי מטעמה"