נוכחים: הדס נתן יו"ר, נימי פיין, יואל אמיתי

אורחת – דניאל סודק

רשמה: מנכ"לית עמותת לשמ"ה תמי מצלאוי

היכרות עם דניאל שהביעה רצון להשתלב בוועד מנהל עמותת לשמ"ה והוועד הביע הסכמה להשתלבותה.

תמי סקרה בתחילת הישיבה את עיקר הישגי 2020:

מעל 1500 אריזות שי למאושפזים בבתי חולים פסיכיאטרים בפסח ובסוכות

שדרוג אתר עמותת  לשמ"ה

הגדלת עוקבים בפייסבוק ל-3000

מעל 30 פעילים בוועדת מדיניות

הכפלת רשימת התפוצה לקרוב לאלפיים

הפקת כנס בנושא צוותי משבר עם אלפי צפיות

בניית פרוייקט "עמיתים מתחברים" לאחר פיילוט מוצלח והגשתו לביטוח לאומי בשיתוף עם יוזמה דרך הלב

יוזמה והקמה של קבוצת בעלי עניין בנושא  גיל 3 מתמודדים והצגת מסקנות הקבוצה לפורום מקבלי החלטות.

פגישה עם שר הבריאות במסגרת פורום ארגוני ברה"נ ויציאת חוזר מנכ"ל בעקבותיו לקיצור תור המתנה בבריאות הנפש

ייצוג בוועדות ובמועצות ופורומים שונים כולל מועצת השיקום, המועצה לבריאות נפש, ועדת בית הנשיא ובשולחן עגול בעניין המלצות בנושא קורונה לבעלי מוגבלות והובלת תת ועדה בפורום בנושא בריאות הנפש

סיפורי הצלחה בפרוייקטים חזרה הביתה ועמיתים מומחים לקראת התרחבות והטמעה

אח"כ נערכה סקירה של פרוייקטים עכשוויים ויעדים ל21 – בין היעדים:

בניית פעילויות הסברה ודוברות והנגשתם דיגיטלית בזום ובפייסבוק – (בהובלת יואל והדס)

הגדלת פעילות ועדת מדיניות והכשרת פעילים לייצוג בפורומים שונים

הקמת קבוצת מתנדבים לצוותי משבר תוך שת"פ עם עמותות נוספות לפעילות סינגור ועזרה ממשית בשטח.

יצירת קבוצה לעזרה עצמית למתמודדים מבוגרים – אם עצמאית ואם כחלק מפרוייקט עמיתים מתחברים

הטמעת בחזרה הביתה בקופות החולים וסיום חלק של הפרוייקט

המשך קיום הכשרות לעמיתים מומחים בדגש לקומון גראונד ודיאלוג פתוח ומסירת המקל באופן חלק למפעיל הבא אם יציאה של מכרז

Respite center  –  תמי לשלוח עוד חומרים על הפרוייקט ולדון יחד עם הדס  עם העמותות של המשפחות עם יש רצון לשתף פעולה בנושא.

משימה – תמי לשלוח יעדים בוואטסאפ הקבוצתי כדי שהוועד ימשיך לדון בנושא

הדס נתן העלתה את נושא תפקיד הוועד כמקבל החלטות והצורך של תמי כגורם מבצע לדון עם הוועד בהחלטות שנוגעות לעמותה כאשר הדס לא זמינה. יואל דיבר על הצורך בגיבוש הוועד והכשרתו והוחלט שפטריק היועץ הארגוני יערוך לוועד מנהל סדנא לאחר הרחבת הוועד. משימה – הדס ותמי לארגן מול פטריק

משימה של חברי ועד – לחשוב על עוד פעילים שירצו להצטרף לוועד העמותה, להחליט על יעדי העמותה לשנים הקרובות ולהיות פעילים במימושם.

בנושא פרישת ממונת שיקום – תמי תנסח מכתב לאישור הוועד (בשבוע הקרוב)

צירוף חברים חדשים לעמותה עם דמי חבר כרשות בגלל שנת קורונה – האם לעשות מבצע נרחב ברשימת תפוצה או לבחור בפינצטה? יעשה מבצע שכולל תשלום דמי חבר עם הגדרת יעדי העמותה לשנים הבאות איתן יוכלו החברים החדשים להזדהות. משימה – תמי תנסח מייל לרשימת תפוצה ותתייעץ עם הדס (עד סוף ינואר)