ד"ר צבי פישל , יו"ר איגוד הפסיכיאטריה שודר בשני חלקים עם הפסקה קצרה.

חלק ראשון:

חלק שני: