משתתפים- ועד מנהל : הדס נתן, עידית ולנר, יעקב טייכמאן, נימי פיין.

בחופשת מחלה – יו"ר דייויד הריס.

רשמה – תמי מצלאוי, מנהלת העמותה

ימים קיהלתיים: לערוך 4 ימים בשנה בנושאים של זוגיות, תרופות, צעירים, חלופות אשפוז – 3 בעד אחד נגד, יש לגבות כסף, להוציא קול קורא . היום הראשון יהיה באפריל במרכז הארץ בנושא זוגיות. היום השני יהיה באוגוסט בנושא תרופות ויכולל אספת פעילים. היום השלישי יהיה בסוכות בחיפה בנושא צעירים והיום הרביעי בדצמבר בבאר שבע בנושא חלופות אשפוז. לאחר הימים הראשונים נעשה הערכת מצב ונחליט עם הוועד על המשך הימים ודיוק הנושאים. תמי תמשיך לעדכן את הוועד על תוכן הימים המתגבש.

פיתוח משאבים ל2021: העמותה תתמקד במרחב הדיגיטלי ובנושא זקנה. בנושא זקנה עדיין יש מהלך חשיבה אך הכיוון שהעמותה תיקח ככל הנראה הוא הכשרה לבתי אבות ומועדונים לקשיש בנושא התמודדות.

תמי לשלוח לינק לאתר המחודש  וטקסט על מרחב דיגיטלי – דף פרוייקט לעיון הוועד עד אמצע פברואר.

נושא נוסף שיש לקדם באמצעות סינגור – מניעת אבדנות בקרב נשים עם דיכאון אחרי לידה – הדס נתן להביא חומר עד שבוע הבא – לקדם בית החלמה לנשים אחרי לידה שמגיעות עם התינוקות ומקבלות טיפול נפשי. כל זאת  לקראת פגישה עו"ד שושי הרץ ממשרד הבריאות. עידית והדס ישקלו להצטרף לפגישה עם עו"ד הרץ.

להפיץ קול קורא להרחבת הוועד – מחפשים אנשים עם ניסיון בקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות נפשית, מחוייבות לתחום, מאמינים בגישת ההחלמה. להפיץ למסגרות שיקום/רשימות תפוצה רלוונטיות. העמותה מרחיבה פעילותיה ומעוניינת להרחיב את הוועד. תמי לשלוח טיוטה תוך שבוע

עדכון הדס נתן – נציגתינו במועצת השיקום –- בישיבה האחרונה דובר על סיוע בשכ"ד, אפלייה במשרד השיכון, בודדים לא זכאים לדיור ציבורי, פי 2 מתמודדים בקהילה לעומת הוסטלים, שילוב בעיות פיזיות ונפשיות – צריך להתאים תכנית שיקום למצבים אלו. חליפה אישית ותקצוב אישי יקרה בעתיד ע"פ רונית דודאי  כולל ייעוץ כלכלי. הזדקנות האוכלוסיה כולל בעיות גופניות לא מזכים בשירותים מיוחדים "שר"מ). שילובי מוגבלויות נפשיות וקוגניטיביות הקושי בקבלת מענה טיפולי , חסרים מרכזים בהפרעות אכילה. ממשקים בין משרד הרווחה לבריאות – תע"ס חדש בהתהוות מאפשר למתמודדים לקבל שירותים של משרד הרווחה. "אני מאמין" שלאנשים יהיה דיור קבוע ויציב ולא הוסטלים , כרגע בגלל בעיות תקציב  וחוסר אפשרות לשכור הרבה עדיין בהוסטלים. למתמודדים אין אפשרות לשכור דירות קטנות כי רב הדירות גדולות. משבר כ"א בתחום השיקום שלא מספיק מתוגמל וכולם בורחים לרווחה. ירידה בכ"א וגדילה במקבלי שירות. חמור בעיקר באזור הפרפריה. הכיוון יותר עמיתים בבתי חולים

המלצות המועצה – שת"פ בין משרד הבריאות לשיכון- תיקון האפליה בדיור, עבודה על מערך השיקום 2030, עבודה על מניעה של אבדנות

עמדת לשמ"ה בעניין משבר בכ"א בשיקום כפי שהובעה על ידי מר יעקב טייכמאן – מדובר בנושא בין משרד הבריאות ליזמים שדורש בקרה תקציבית של המשרד. הרבה יזמים "גוזרים קופון" לבכירים על חשבון שכר לעובדים ובזה משרד הבריאות צריך לטפל.

תמי עדכנה שפרוייקט חזרה הביתה פועל כסדרו וכך גם עמיתים מומחים. מתחילים כאמור בפורמט חדש של ימי פעילים במקום מפגשים חודשיים על מנת ליצור באז ולשרת מתמודדים רבים יותר.

משרד הבריאות החליט לקדם את תוכניתה של ד"ר פטרישה דיגן לשלב עמיתים מומחים בקופ"ח ובמרפאות בתור לפסיכיאטרים ועמותת לשמ"ה מברכת על כך.

עו"ד ענבל בראון ותמי מצלאוי ייצגו את העמותה במועצה לברה"נ וייצגו את עמדת העמותה בנושא אשפוז כפוי – "רע הכרחי שיש לצמצם ולדייק אותו". העמדה פורסמה בפייסבוק ותפורסם בקרוב באתר בגרסה מקוצרת ובגרסה מורחבת.

נייר עמדה בנושא מעצרים בעבודה כרגע עם יעקב וענבל ויוגש למשרד המשפטים בשבוע הבא.

פורום ארגוני ברה"נ שאנו חברים בו עובד על רצף אשפוז קהילה ועוקב אחרי קידום נושא ביקורי בית וצוותי משבר מה שיכול לצמצם אשפוזים