נוכחים: מלשמ"ה: הדס נתן (יו"ר) תמי מצלאוי (מנכ"לית), אפרת, איתן אמסלם, יעקב טייכמן (סגן יו"ר), אריה רודיך, ליאור שפירא, דניאל סודק, שי חדד, רועי שניאור, מיכל גולדברג, שירי דרוגן
מעוצמה: ריבי צוק (יו"ר), נילי אהרונוב (חברת ועד מנהל)
ממשפחות בריאות הנפש: גדי רוזנטל (יו"ר), סטפן קליינמן (מנכ"ל)

הישיבה הוקדשה בעיקר להצעה של ליאור לקמפיין עבור בית מאזן לנשים גם בקופ"ח; מתוך גישה של לא להפלות נשים לרעה.

בהתחלה הדס נתן סיפרה על תוכן מתוך ישיבה של המועצה לשיקום נכי נפש בקהילה:

מנהלי בתי החולים העלו שם את הנושא שבבתי החולים הפסיכיאטריים שוהים כ 1000 מאושפזים בגלל שאין מקום בקהילה שיקלוט אותם. אלו אוכלוסיות עם בעיות מורכבות, למשל תפקוד נמוך, תחלואה כפולה עם ליקוי קוגניטיבי, אוטיזם וכד'. אנשים שבעצם היו יכולים להשתחרר מבית החולים.
בבית החולים אין תהליך שיקום והתקדמות, לפעמים להיפך.
גם יקר מאוד.
יעקב טייכמן העיר שיש אנשים שאין להם פתרון בקהילה;
ויש כאלה שהמסגרות לא מעוניינות לקבל אותם, וסל השיקום מתנער.
לפעמים גם למבוגרים מעל גיל 60, המסגרות לא מעוניינות לקבל כי זה למעט זמן.

דיון בקמפיין של ליאור למען בתים מאזנים לנשים שהן בקופת חולים כללית:

ליאור הראה סרטים והשמיע שיר שחיבר.
מטרתו היא גם לגייס כספים בגיוס המונים שיאפשר למתמודדות לשלם עבור בית מאזן באופן פרטי;
וגם ללחוץ על קופת חולים כללית שתפתח בית מאזן גם לנשים.

ההיגיון מאחורי הלחץ שלא להפלות נשים זה כדי שגם כל ארגוני הנשים יתגייסו ללחץ על קופת חולים.
תמי העירה שמנסים לקדם את הבתים המאזנים במסגרת הפורום של ארגוני ברה"נ.

אריה אמר שלמערכת יש אינטרס נגד הבתים המאזנים כי הם מאיימים על בתי החולים הפסיכיאטריים.

ריבי צוק מעוצמה התנגדה ללחץ בשם אפליית נשים. אמרה שקופות החולים מפחדות מלחץ משפטי; וקופת חולים כללית עלולה לסגור את הבית המאזן לגברים; וכך לפתור את בעיית האפליה.
אמרה שיש צורך לא בעוד בית מאזן אחד לנשים אלא שצריכים להיות מאות כאלה.

דובר על פתיחת קמפיין משותף להגברת מספר הבתים המאזנים;
ולהקלה על מתמודדים להתקבל אליהם; שכן לפעמים בגלל כללים נוקשים מתמודדים לא יכולים להתקבל לבית מאזן אפילו שיש מקום.

דובר על 3 שלבים:

  1. הגדרת הבעיה
  2. הפיתרון
  3. לחפש פתח ליישום.

יש לדאוג שמשרד הבריאות יקבע רגולציה שאוכפת לתת שירות של בתים מאזנים למי שיכול להיעזר בהם.

משרד הבריאות קבע סטנדרטים לבית מאזן,

אבל האחריות הביטוחית היא אצל קופות החולים.

ריבי צוק בקשה שלא נגיד שבתים מאזנים זה פחות יקר, כי לפעמים האשפוז שם ארוך יותר,

יש להגיד שזה פיתרון טוב.

סטפן ממשפחות ברה"נ הודה לליאור על היוזמה ואמר שישתמשו במידע.