נוכחים: תמי מצלאוי, אפרת, עליזה פרידמן, אופיר גל עזר, אסתר קרמר, דור חכמון, שמואל קמחי, עמית גרוסמן, שמעון רקובסקי

תמי העלתה 2 נושאים שעכשיו בטיפול בלשמ"ה:

 • מאגר מידע על מתמודדי נפש עבור עזרה במצבי חירום:
  הכוונה היא לאפשר לצוותים לתת עזרה למתמודדי הנפש במצבי חירום כמו לבעלי שאר המוגבלויות.
  מצד אחד איך להעביר מידע לרשויות;
  ומצד שני לאפשר למי שלא רוצה להיכלל ברשימה – למנוע שפרטיו יועברו לרשויות. ישיבה מיוחדת בנושא תתקיים עם עו"ד יהודה מירון עוד כשבועיים.
 • הוצאת עצומה למען קידום של צוותי המשבר:
  תמי הסבירה שמתלבטים מתי להוציא את העצומה, כך שתהיה לה השפעה מקסימלית.תוך כדי זה אנשים בקשו מידע על צוותי משבר:
  מדובר בצוות טיפולי (לא המשטרה) שיגיע לבית שיש בו מצב חירום, ירגיע את המצב; ויתאם המשך טיפול עם האדם והסובבים אותו. למנוע צורך בהגשת תלונה, במעצר, בתיק פלילי וכן הלאה למתמודדי הנפש שמתקשים.
  תמי ציינה מנתוני המשטרה שיש כ 10,000 פניות למשטרה על רקע נפשי.
  כבר שנתיים מנסים לקדם צוותי משבר; ועדיין לא קודם.

  עליזה ציינה שיש תוכנית מגרה של מד"א נפשי שלא קודמה בגלל חוסר תקציב.
  לפי הערכה העלות של זה כ 60 מיליון ₪ לשנה; ואמור לחסור כ 120 מיליון.

  דור אמר לקדם בכמה ערוצים: תקשורתי, פוליטי.
  עמית: ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה והמצולמת.
  אופיר הציע לקיים קבוצות מיקוד של מתמודדים ובני משפחה בנושא; ואת הסיכומים של זה להגיש לחברי הכנסת.

נושאים נוספים שהוזכרו ודנו בהם:

 • עלית מחירים בהוסטלים:
  תמי ציינה שלאחר 10 שנים העלות עלתה ב 240 ₪ לחודש.
  הביעה תקווה שזה ישפר את רמת השירותים הניתנים.
 • ישיבה עם בתיה ליידנר ממונת השיקום החדשה ב 13.11 בזום:
  תמי ציינה שזו ישיבה ראשונה. בעיקר יהיה שם תיאום ציפיות.
  בקשה שאסתר קרמר תשתתף גם בישיבה.
  בפגישה הבאה של ו. מדיניות בעוד כ 3 שבועיות תמי תדווח על הפגישה עם בתיה ליידנר.
 • דור העלה 2 נושאים:
  אשפוז מתמודדי נפש בבי"ח כללי.
  תמי ציינה שהיא ולפעמים מתמודדים אחרים מעוניינים בזמן משבר להיות רחוק מעיניים אחרות.
  2. סל שיקום נותן פתרונות לאנשים במצב תפקודי גבוה.
 • דובר גם שלמרות שיש אישורים מסל שיקום, השירותים הרבה פעמים לא ניתנים בגלל חוסר בכוח אדם;
  שנגרם בין היתר בשל המשכורות הנמוכות.
  לאסתר אין מדריכה כבר 10 חודשים; ו 2 סומכות היו כל אחת חודש אחד ועזבו.
  בחוק מצויינים גם נופשונים שלא ניתנים.
 • אופיר דיבר על הצורך שיבוא נציב תלונות להוסטלים לבדוק מה קורה שם. Reaching Out .
  שלאנשים בהוסטל אין אפשרות לכתוב מייל ולהתלונן. ושהצוות מסלק ופוגע באנשים שמתלוננים וחושפים פגיעות.
  ישנה מישהי שבגיל 65 הוציאו אותה מהוסטל בו גרה ויש על כך בג"ץ.
 • הנגשת הידע על זכויות למאושפזים. גם כן מיוזמתו של אופיר.
  קראנו סעיפים בחוק המחייבים יידוע של מאושפזים לגבי הזכויות שלהם.
  אופיר הציע שתהיה חוברת מנויילנת מחוברת לקיר בשרשרת לעיון בזכויות; כי מדובר ב 20 – 30 עמודים.
  דובר גם שהזכויות יהיו במקום נגיש דיגיטלי. באתר כלשהו.
 • הצעה שמישהו מעמיתים לזכויות יהיה נגיש כאשר מאושפזים או בני משפחה רוצים לבדוק את הזכויות שלהם.
  תמי תדבר עם נוגה מ עמיתים לזכויות.