משתתפים: עידית ולנר, הדס נתן, יואל אמיתי, דניאל סודק

אורח – עוזי צ'סטר, עמרי מרידור

רושמת: תמי כרמל מצלאוי – מנכ"לית

סיכום הישיבה:

היכרות עם עוזי צ'סטר מועמד לוועד מנהל. יוכל להצטרף אם הפגישות יחלו אחרי 18.

עמרי מרידור הציג לוועד מנהל קבוצה בפייסבוק – ממ"י – "מנהיגים מתמודדים בישראל" בהובלת לשמ"ה. חברי הוועד מאוד אהבו את הרעיון ויתמכו בו.

לפנות לאומות המאוחדות בנושא קמפיין לטובת בריאות הנפש – הצעה של צביאל רופא. תמי לבחון מול אנוש מה נעשה בתחום ואולי לייצר שיתוף פעולה.

שת"פ עם עמותות משפחות בריאות הנפש – רבי שיח בזום לכ-15-20 איש בין בני משפחה למתמודדים (לא מוקלט)? עוזי אמר שיוכל להביא מתמודדים שישמחו לקחת חלק.

סל תרופות – עמותת לשמ"ה תפעל בסנכרון עם עמותות משפחות להגדיל את אחוז התרופות הפסיכיאטריות המאושרות על ידי סל התרופות, בלי להיכנס לרזולוציה של תרופה כזאת או אחרת.

אספה כללית: בזום ב-19.8 כולל סדנת לסיפור אישי – גליה סגל (יואל לבדוק)  או הגר  (דניאל לבדוק) או מיכל גולדברג ועדכון על השנה החולפת בלשמ"ה (תמי). דברי פתיחה של הדס.

ישיבת ועד מנהל הבאה ב-10.8 שעתיים עם פטריק (בכפוף ללו"ז של הדס ועידית – כל השאר יכולים).