משתתפים: עידית ולנר, הדס נתן , איזי ג'יברה, יואל אמיתי (חלקית)

רושמת: תמי כרמל מצלאוי – מנכ"לית

אורח – פטריק לוי היועץ הארגוני

סיכום הישיבה:

עתירה לבגץ: העתירה שהגשנו לבג"ץ בנושא מכרז ממונת שיקום נדחה על הסף מסיבות טכניות. הוחלט כעת להמתין ולראות מהם צעדיה של ממונת השיקום החדשה שנבחרה ולבחון את צעדינו. המהלך המשפטי אמנם נכשל אבל הראה שהעמותה נאבקת בעוולות במערכת ולא נרתעת מלפנות לדרך משפטית בסיוע עורכת הדין של העמותה ענבל בראון.

אספה כללית: רוב המשתתפים מעדיפים מפגש פיזי – להצמיד אותו לאחד ממפגשי ועדת מדיניות ולהתחיל בנושא אישור דוח כספי. העניין יובא שוב לאשרור תאריך וכו' מול כל חברי הועד.

מהלך מדיניות: הדס נתן תוביל את קבוצת ההסברה והסטיגמה יחד עם איזי ועידית.

תמי כרמל מצלאוי תוביל את הקבוצה שעוסקת בקשישים מבוגרים. מפגש ראשון ב-9 ביוני בזום משעה 17-20. נרשמו 30 פעילים למהלך!

עמיתים מומחים: הוועד יתכנס להחליט בהרכב מלא אם לגשת למכרז (אם וכאשר מכרז כזה יצא) ואולי לשתף פעולה בנושא עם יוזמה דרך הלב. בינתיים מוגש סיוע לעמיתים על מנת שיהפכו לסקטור/ויושוו התנאים שלהם לתנאים של עובדי מדינה – אם באמצעות נציבות המדינה או כעובדי תאגיד.