משתתפים – הדס נתן יו"ר, יואל אמיתי, אסתר קרמר (חברי וועד)

אורחים – פטריק לוי (יועץ ארגוני), אפרת רייטר (עובדת)

רשמה – תמי כרמל מצלאוי – מנהלת העמותה

חברי ועד מנהל דנו בהרחבת הוועד ועברו על שמות פעילים אופציונלים

תמי לגשש מולם ולהזמין לישיבת ועד הבאה להיכרות

שיטת IFS אפרת –אפרת התבקשה לנסח כסיפור אישי – יעלה לאתר בלשונית סיפורים של מתמודדים (תחת תקווה והחלמה) – יואל התנדב לעבור על טיוטה ולתת פידבק

אפרת גם תבדוק מול יספר"א לצרף מצגת ותרגום מאמר לאתר שלהם.

האקתון – כרגע לא הולכים לכיוון מפאת פרויקטים אחרים חדשים שאנו צריכים להרים ולתחזק.

נשים ובריאות נפש – הולכים לכיוון כנס סביב יום האישה ומהלך כולל – בכפוף להשגת משאבים. לא זונחים פרויקטים אחרים כגון גיל שלישי, מיגור סטיגמה, מרחב דיגיטלי

לא לצבוע את העמותה רק כעמותת נשים אלא כעוד נישה לצד דברים נוספים לכלל המתמודדים.

ישיבות הבאות בזום – 1 בפברואר ו-1 במרץ שעה 18:30 בערב. מתכווננים למפגש פרונטלי אחרי פסח עם גדילת הוועד.