לשמ"ה- ישיבת וועד

רישומים

נוכחים – ועד מנהל: הדס נתן, עידית ולנר, יואל, אמתי עמרי מרידור,

מנכ"לית – תמי כרמל מצלאוי

רושם פטריק לוי – יועץ עמותות

המפגש מבוסס על תחילת שיח בנושא תפקיד ותפקוד חברי וועד מנהל שהתנהל באפריל.

פטריק מציין כי חשוב שחברי הוועד יבינו שבסופו של דבר הם אחראים על תפעול העמותה, כולל הפעלת חברי הצוות.  תפקידם של חברי הוועד המנהל (שנבחרו על ידי האסיפה), לקבוע מדיניות, מטרות ויעדים. בכל וועד מנהל יש למנות גזבר ומזכיר. גזבר- תפקידו לקבל מידע שוטף מהמנהל על המצב הפיננסי של הארגון כולל תזרים. הוא הכתובת להתייעצויות על ידי המנהלת בוועד המנהל. מזכיר- תפקידו לקבוע את סדר היום של ישיבות הוועד המנהל, לנהל אותם, לדאוג שרישומי הישובות מציגות את עיקרי הדברים ושההחלטות מתבצעות.

הוחלט שהגזברית של העמותה בוועד היא הדס

חשוב שיו"ר הוועד תקבל את הפרטים הבאים ממנהלת הארגון (בהתייעצות עם הדס באפריל):

  • הסיסמה לכתובת המייל של הארגון וכל דבר אחר של לשמ"ה לו יש סיסמה.
  • תזרים פיננסי מידי חודש לוועד (תפקיד הגזבר)
  • על היו"ר או חברי הוועד להיות מנהלים שותפים של כל קבוצות הוואטס אפ שמנוהלות על ידי מנהלת הארגון (בהתאם לחלוקת התפקידים העתידית בין חברי הוועד + יו"ר הארגון)
  • יש להשאיר אצל יו"ר העמותה פנקס צ'יקים חתום על ידי תמי. הוחלט פה אחד שיואל יהיה גם מרשה חתימה.
נושא (בכחול הנושאים העיקריים) עדכון עדכונים ומשימות (בצהוב חברי הוועד שהחליטו להתמקד בפרויקטים מסוימים מעבר לאחריותם כחברי וועד)
מתמודדים בגיל ה 3 קבוצת תמיכה – דניאל

צוות גיל שלישי במהלך מדיניות  – דניאל תמי ואפרת

קבוצות לעזרה עצמית לא התקבל על ידי בטל"א נערכה קבוצת תמיכה  למבוגרים בהובלת דניאל במסגרת פרקטיקום.
מפגש עם מנכל משרד הבריאות ב 8 במרס/פגישות עם צוות האגף לברה"נ היה מפגש עמותות עם חזי לוי – בלי לשמ"ה. כרגע יש שר  חדש ומנכל חדש שפנינו אליו לבקשת פגישה..  מפגש עם עמותות חולים 23.8 – עמרי מרידור מייצג את לשמ"ה/מתמודדי נפש

להדס ותמי יש פגישת הכירות עם טל ברגמן ונורית שלפמן ב-15.8 בזום.

הסברה עידית

לחוג לבריאות נפש קהילתית (תמי והדס היו בקורס של לחמן) ולפורום שיקום – פורום שיקום תמי הציגה. מתוכננת הסברה של איזי בהוסטל התקווה על עמותת לשמ"ה (באוגוסט)

כמו כן רובריקה זו יישום תוכנית ההסברה לסטודנטים לעו"ס ברחבי הארץ

רבי שיח וירטואליים באפריל מאי יואל התקיימו שניים בהובלת יואל ותמי – ראיון עם שולה בן דעת אלפרוביץ ובנושא תרופות עם יואל ואפרת  יש לחדש את הפרוייקט עם רב שיח נוסף אחרי החגים ובכלל מידי 6 שבועות +-
קידום צוותי משבר מול חברת מגנוס תמי בקשר עם חברה שמעוניינת לקדם מודל חברתי עסקי פחות דחוף (אפשר לבדוק מול משפחות בריאות הנפש).
צוותי משבר (בית הנשיא) בוועד היה דיון על צוותי משבר. נמצא ברשימת היעדים ל 2021  התקיימה פגישה עם טל ברגמן בנושא ב4.7 במשרד הבריאות בי-ם – תמי ועליזה ייצגו. צוותי משבר בהחלט בתכניות האגף – תלוי תקציב. תמי היום ב-20:00 תפגוש בזום את ח"כ מיכל וולדיגר בנושא זה ובנושאים נוספים יחד עם עמותות משפחות
בחזרה הביתה לקראת הטמעה בק"ח. בלוד הפרויקט הסתיים  כללית דורשת ביטוח אחריות מקצועית לצוות חזרה הביתה – יש קושי לקבל מכיוון שעמיתים מומחים זה לא מקצוע מוכר. הפרויקט כולו מתנדנד כרגע בשל נושא הביטוח
עמיתים ב"ח תמי ופטריק נפגשים תדירות עם רכזים – מכינים הכשרות יחד  ב 5-9 תתקיים הכשרה עם הורים על מנת לברר את האינטראקציה בינם לבין העמיתים (אולי הורים עמיתים)
וועדת מדיניות (אפרת, הדס): הוועדה לא נפגשה במרס/ אפריל. התחלנו מהלך מדיניות מאורגן בליווי פטריק ביוני ג– ישנם שני צוותים – מיגור סטיגמה (הדס, איזי, עליזה)ומתמודדים מבוגרים (אפרת, דניאל)  תמי בשתי הקבוצות – דוחפת להשלמת תכניות עבודה ומפגש עם אנשי מפתח לקראת מפגש מסכם ב26.8
סנכרון עמותות (הדס) עם עוצמה ומשפחות בריאות הנפש,. פגישות פעם בשבועיים בין 1600-1800. תמי מרכזת את הפורום שולחת עדכונים להדס.
מועצת ברה"נ (קפלן/פישל): יואל/ עידית?  הוועדה נפגשת פעם/ חודשיים.  יואל/ עידית?  מבקשים  לייצג במועצה ברשות פישל שתתחיל קדנציה בספטמבר
מרכז פעילים י"ם (אפרת) שואפים לחדש סוף אוגוסט פרונטלית עם אפרת ו-5 משתתפים בבית של אפרת. כרגע הקבוצה פעילה בוואטסאפ.
מדיה : עידית ודניאל מטפלות בפייסבוק – אוהד על תקן מתנדב (כבר לא שכיר) . מתכווננים להקמת קהילת ממ"י בפייסבוק – קהילה מובילה בבריאות הנפש

את האתר מעדכן פרילנסר (מיכאל). 1200 כניסות בחודש בממוצע

 התקיימו פגישות זום עם מתנדבים לקהילת ממ"י ויש עוד בקנה. יתפוס תאוצה בשבועות הקרובים – עמרי מוביל
המסגרות בהן לשמ"ה מיוצגת ועל ידי מי הדס מייצגת במועצה לשיקום. יש ניסיון גם לצרף את עמרי (אבל יש בעיה של שניים מאותו ארגון)

תמי מייצגת בצוותי ג'ויינט לגיל שלישי אנשים עם  מוגבולות. וכאמור במועצה לברה"נ ובפורום ארגוני ברה"נ (יחד עם הדס)

אספת פעילים 19.8 וסדנת "סטוריטלינג" עם גליה סגל תמי הכינה עם רו"ח דו"ח מילולי וכספי שאושר על ידי ועדת ביקורת ונשלח לעיון הוועד. יואל ותמי סגרו סדנת "סטוריטלינג" שתיערך בצמוד לאספה הכללית באספה הכללית הדס תאמר דברי פתיחה. אח"כ הסדנה של סגל. אח"כ הצגת עשייה בלשמ"ה על ידי תמי ואישור הדוחות באספה עם רו"ח. באספה יאשרו את דניאל, יואל ועמרי
פגישה עם קרן טאובר ותקציב 22 הוכנו דוחות לקרן טאובר מילולי וכספי והוכן תקציב 22 בסיוע פטריק תמי והדס הציגו את הארגון  בפגישה עם קרן טואבר 28.7. יש לעבור על טיוטת תקציב בוועד מנהל לקראת 22
סיור מתמודדים במקומות שונים

רעיון יצירת צמידים סגול (הצבע של העמותה)  עליהם "1 מ 4" וטלפון של לשמ"ה ובכניסה של הופעה 1 מתוך 4 צמיד ואז האמן מדבר על כך באמצע המופע. (אמנים מתמודדים רבים. אולי לעשות זאת בכוכב עולה).

עמרי מטפל בקהילת ממ"י.

עמרי מקדם כמה רעיונות חדשים מול תמי
  • קידום תרופות פסיכיאטריות בסל התרופות הקרוב

כדאי לאשר כל מסר/ מכתב שיוצא החוצה על ידי חברי הוועד (כל פעם מול החבר הרלוונטי, השאר מול הדס)

=           מבצע של גיוס המונים לשי לחג למאושפזים ומתמודדים מבוגרים. חשוב להתחיל ממש עכשיו כי ר"ה ב 6 בספטמבר. במזור יש מחלקה "קשה" למתמודדים על הספקטרום

  • שיחה עם יועץ יח"צ על בובות תלויות ברחבי הארץ. יואל ישמח להיות מעורב בחשיבה. אולי ניתן לחשוב על רעיונות יצריתיים יותר.  תמי תיזום פגישה בינו לבין עמרי ויואל במידה והיועץ ירצה לסייע ללשמ"ה. חשוב שכל רעיון שקשור ליח"צ יוקדם בהחלטה/ חשיבה של חברי הוועד.
  • יש כרגע קושי לקבל ביטוח אחריות מקצועית עבור עובדי בחזרה הביתה שהם מתמודדים. בטיפולה של תמי.

אספה כללית 19-08

מפגש אחרון של מהלך מדיניות ב 26-08