משתתפים – אסתר קרמר, דור חכמון , אופיר גל עזר, עליזה פרידמן, שמוליק קמחי, אפרת ריטר, תמי  כרמל מצלאוי, ריקי רומם

כולם מוזמנים לאספת פעילים ב-24.8 בגראז' בתל אביב וגם מי שפחות פעיל יכול ומוזמן להצטרף. מי שמעוניין להיות שגריר להתרמה לקראת חלוקת מארזי שי בצפון ובכל הארץ שיפנה לתמי

עדכון בנושא צוותי משבר: עבר בקביעה טרומית בועדת הבריאות (אסתר הדס ותמי השתתפו)

מתוכנן במושב החורף שעבור בקריאה ראשונה לכנסת

עמדת לשמ"ה/אסתר: לעמוד על זה שיהיה עמית מומחה בוועדה לקראת קריאה שניה ושלישית בכנסת

לייצר קמפיין פוליטי במושב החורף – אם יעבדו על זה קשה יסתיים בסוף מושב החורף.

ביטוח למתמודדים – תעודת מע"ר – לייצר מקצוע לעמית המומחה עם הכשרה מתאימה

העמית מומחה יושב במד"א /במוקד הייעודי ומוקפץ לפי הצורך (יהיו צוותים במחוזות שונים בארץ)

פרטים נוספים במצגת רצ"ב שאסתר הכינה

נשים ובריאות נפש – ישיבה שנייה צפויה בחורף – ח"כ פנינה תמנו שטה – תיתן רשות דיבור לאסתר

"שאמא נכנסת לאשפוז שונה מאבא" – צריכה שתהייה מודעות על "מי יהיה עם הילדים"? ציפייה מהאישה לדאוג לבית – מודעות מייצרת פתרונות

אסתר הציגה נייר עמדה מצורף.

אופיר הציג נייר עמדה מצורף אודות מפגשי שיתוף ציבור – הצעה של אופיר למעגלי שיח מקוונים עם סיכום לכל מעגל – לקבל מידע מהמתמודדים ולדעת ליצג מול משרדי ממשלה.

חכמת המונים – גם אנשי טיפול ושיקום וגם מתמודדים – שיתוף ציבור – לקבל מידע מהציבור

ניהול משותף של איש מקצוע מתחום ברה"נ יחד עם מנהל מעגל שיח – אינפוט של אסתר

שאלון מקדים למתמודדים לקבל מידע על איזה נושאים רוצים לדון – לבצע מחקר ולמקד על מה אנו רוצים – שאלון סגור על מספר נושאים + הערה על אפשרות להציע נושאים חדשים

כלי עזר למדינה – מערך של שיתוף ציבור של מתמודדי נפש

  • מעגלי שיח – מתוכם לשלוח נציגים לשיתוף הציבור הממשלתי

מחקר ראשוני של אופיר בנושא עד לישיבת מדיניות הבא לקראת יישום.

– אופיר ותמי נפגשים עם ענבל ירקוני מנהלת הסיעוד בבתי חולים פסיכיאטרים הממשלתיים בנוגע לנושא אפליקציה ליידוע זכויות וחובות ב-4.9 ונציג במועצה הלאומית לברה"נ 27.9