כתבה מערוץ כאן 11 – מחושך לאור: המאושפזים לשעבר שהצטרפו לצוותים הפסיכיאטריים