משתתפים: דניאל סודק, יואל אמיתי , הדס נתן,

אורחים – פטריק לוי , סוזן ניירנס

רשמה – תמי כרמל מצלאוי

תקציב 23 עבר בישיבת ועד ללא התנגדויות. תכנית גיוס משאבים הוצגה על ידי סוזן ואושרה. דף מסרים אושר (מצורף)

הרחבת הועד – כל נציג יעלה שני שמות אפשריים לקבוצת הוואטסאפ של ועד מנהל בשבוע הקרוב

קהילת ממ"י – לקדם דיון בנושא

קשישים – לקדם דיון על שותפים אופציונלים

ועד ייפגש מדי חודש בזום –הפעם הבאה 24.6 שעה 12

פעם בארבעה חודשים הוועד ייפגש פיזית (21.7 בתל אביב)