זכיית פרוייקט עמיתים מומחים באות סגן שר הבריאות. הפרוייקט שנוצר ביוזמת העמותה יחד עם משרד הבריאות ובמימון ושיתוף המוסד לביטוח לאומי רץ כבר 4 שנים בהצלחה ויורחב בעתיד לבתי חולים פסיכיאטרים אחרים במימון משרד הבריאות אגף לבריאות הנפש