אספת פעילי לשמ"ה 24.8.23 בתל אביב

אסיפת פעילים לשמה – קובץ נגיש להורדה