• משתתפים: עוזי, שמוליק, דרור, עליזה, קלייר, אפרת, עמרי, יעל, חני, שמעון, קרן, תמי מ.הסבר לגבי התוספות התקציביות לברה"נ בשנתיים הקרובות– מתוך ניתוח של גדי רוזנטל – כלכלן ויו"ר עמותת משפחות בריאות הנפש (תמי העבירה)' התוספות הן משני סוגים:

  1. תקציב בינוי ופיתוח חד פעמי לשיפוצים בבתי החולים בסך כולל של 400 מלש"ח שייפרס על 7 שנים, קרי 57 מלש"ח לשנה

  2. תוספת לתקציב השוטף (בסיס התקציב) לפעולות חדשות בברה"נ בסך 100 מלש"ח לשנה.

  סכום זה יתחלק כך:

  2.1 50 מלש"ח לקופות החולים לצורך קיצור התורים (בדרך של מבחני תמיכה). להערכתי סכום זה יוכל לממן כשליש מתוספת התקנים הנדרשת על מנת לעמוד ביעד של שבועיים עד איבחון ראשוני וששה שבועות להתחלת טיפול. (ראה חוזר המנכ"ל בנושא זה ואשר לא נחתם). מכאן שאם תהיה תוספת בשעור זזה לאורך 3 שנים ניתן יהיה לעמוד ביעד הקיצור מבחינת התקציב הנדרש. לצד זאת קייימת בעיית המחסור האקוטי בכח אדם מקצועי, בעיקר פסיכיאטרים.

  2.2 40 מלש"ח להעברת מאושפזים כרוניים מבתי החולים למעון מתאים בקהילה (קהילה משקמת . ( הערכתי שהסכום יאפשר העברת כ-250 מטופלים, כשליש מהנדרש. (ראה הערה בהמשך).

  10 מלש"ח לקופות החולים לשם תוספת בתים מאזנים וצוותי משבר. הההערכה היא כי הסכום יאפשר מימון מלא של הקופות ל-3 בתים מאזנים ועוד סכום קטן מאד לציוותי משבר.

  בסך הכל איפוא תוספת שנתית 100 מלש"ח לנושאים חדשים ועוד 57 לשנה לבינוי ופיתוח בבתי החולים. סה"כ 157 מלש"ח לשנה.

  הערה לגבי הוצאת מאושפזים כרוניים מבתי החולים: התקנים בבתי החולים לא הוקטנו בהתאם לירידה בהקף האישפוז. בבתי החולים תהיה איפוא לאחר המהלך תוספת מקום למטופל וכן תוספת תקנים למטופל. הדבר יאפשר הגדלה של רווחת המטופל והצוות הרפואי וכן פעולות של אירגון מחדש של המחלקות ואולי אף המרפאות. במובן זה יש היגיון בהקבלה בין פעולות ההוצאה של מאושפזים כרוניים ותקציב השיפוצים, גם אם לא תוכננה במודע.

  תמי גם עדכנה על קמפיין יח"צ שהעמותה מתכוונת להוציא יחד עם עמותות משפחות (בהתאם לתקציב שנגייס)– הדעות חלוקות לגבי הגרפיקה אבל יש הסכמה על השימוש במילה "שיגעון" – קרי – "להתעלם ממאות אלפי מתמודדי נפש זה שיגעון"