מטפלים מתמודדים

עמיתים מומחים בבתי חולים

מפורסמים מתמודדים

חלופת אשפוז

הרצאה של ד"ר פטרישיה דיגן