הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר.

תנאי השימוש המפורטים בתקנון אתר העמותה, חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

בשימוש באתר זה ו/או בגישה לאתר זה אתה מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי אתה מסכים לכך שלשמ"ה – לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש, ע"ר 580462927, (להלן :"העמותה") תעשה שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר זה.

העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ולכן פירטנו להלן במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע האישי שיגיע לידינו באמצעות אתר זה.

איסוף מידע
בעת ההרשמה לשירותי העמותה (בטפסים המקוונים באתר או בטפסים ידניים) תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון  וכדו'.

פרטי תשלום
התשלום עבור שירותי העמותה נעשה באמצעות שירותי צד שלישי כגון שירותי סליקה ("חברת תשלום"). אנו לא שומרים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי חברת התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.

שימוש במידע ומטרות שימוש

המידע שהינך מעלה לאתר זה הינו באחריותך. עליך לשקול היטב את הפרטים שהינך מעלה.

המידע הנאסף מאפשר לנו לספק לך את השירות, וכן מאפשר לנו פעילות שוטפת הכרוכה בניהול השירות ובבקרה על המתרחש בו. השימושים שבאפשרותנו לבצע במידע עשויים לכלול גם את המטרות הבאות: (1) תפעול ותמיכה בשירות (2) יצירת קשר לצורך תפעול השירות וקבלת משובים (3) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות (4) התאמה אישית של תוכן השירות (5) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

דיוור ורשימת תפוצה
בהרשמתך לשירותי העמותה אתה מסכים כי העמותה תיצור עמך קשר בנוגע לשירות. אנו עשויים לשמור תכתובות שנערכו בינינו לבינך לצורך ניהול ושיפור השירות. הרישום גם מהווה הסכמה להיכלל ברשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים ופרסומים בנוגע לאירועים ושירותים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה דרך המיילים שנשלחים או ע"י פניה בדף צור קשר, לאחר הגשת בקשת הסרה העמותה תחדל מלשלוח אליך דיוורים.

שיתוף מידע

אלא אם נאמר אחרת במסמך זה, העמותה לא תמסור את המידע האישי שלך לצד שלישי מבלי לקבל תחילה את הסכמתך מראש ובכתב. אם העמותה תהיה מעורבת בפירוק, מיזוג, רכישה, או כל צורה אחרת של מכירה של נכסיה, כולם או חלקם, אנו ניתן הודעה טרם העברתו של מידע אישי והכפפתו למדיניות שמירת פרטיות אחרת.

המידע הנאסף נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב שלנו.

אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות, קבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וגורמים המשתפים איתנו פעולה וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות ותפעול האתר ו/או האפליקציה, שיפורם, פיתוח שירותים נוספים, גיוס תרומות וקידום פעילות חברתית או התנדבותית. כמוכן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול השירות. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים ו/או תכנים אחרים.

שמירה על החוק והסדר הציבורי

אף על-פי שאנו עושים מאמץ לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך בשירות ומידע אודות אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו, במשתמשים שלנו ו/או בשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת ספאם וכו') או אנשים שפעולותיהם עלולות לגרום נזק לאחרים או לפגוע בהם.

אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי בטיחות מתאימים על מנת להתגונן מפני ביצוע גישה בלתי מורשית או שינוי, גילוי או השמדה בלתי מורשים של נתונים. אנו מגבילים את הגישה למידע אישי אודותיך לעובדים, מתנדבים, קבלנים שאנו מאמינים כי יש להם צורך סביר לקבל מידע זה. אנשים אלו כפופים להתחייבויות לשמירת סודיות. השרתים ומאגרי הנתונים שלנו מוגנים על ידי טכנולוגיית אבטחה ברמה סבירה/המקובלת. על אף שאיננו יכולים להבטיח הגנה מפני כל הפסד, שימוש בלתי ראוי, גילוי בלתי מורשה, שינוי או השמדה של נתונים, אנו עושים מאמצים סבירים למנוע מקרים כגון אלו.

טכנולוגיות מעקב
1. בעת השימוש באתר ובשירותי האתר, אנחנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, או בטכנולוגיות מעקב קבועות המאוחסנות במכשיר שלך ("טכנולוגיות מעקב"). אנחנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט בתנאי מדיניות זו. ווב ביקונס (Web Beacons), או "gifs", שהינם קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר, מאפשרים לשלוח עוגיות (Cookies) ולנטר את השימוש של המשתמש באתר המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד .Google Analytics

2.  באתר ובשירותי האתר נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובשירותי האתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש או שמכשיר הנייד/טאבלט של המשתמש. העוגיות (Cookies) יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

3. טכנולוגיות מעקב אלה על גבי מחשב המשתמש ומכשיר המשתמש מאפשרות לארגון להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר ובשירותי האתר. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש של המשתמש וכיו"ב.

4. ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות (Cookies) ממחשב או מכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות (Cookies) או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות (Cookies). יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. מחיקת העוגיות (Cookies) תגרום לכך שהאתר לא יזהה את המשתמש בכניסות חוזרות ולא יותאם להעדפותיך. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

רשתות חברתיות 
1.  האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים ("רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לעמותה או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל שירותי האתר המוצעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, הארגון יהא רשאי למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת החברתית.

2. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. יתכן והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

3.  כניסתך, שימושך והסתמכותך על האתר, שירותי האתר או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים כי העמותה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או שירותי האתר.

סיום התקשרות
מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של העמותה, במקרים שבהם העמותה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות זו ו/או עם תנאי השימוש של העמותה ו/או כל דין, תהא העמותה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של העמותה, כי הוא נפגע מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו ו/או בדואר אלקטרוני. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

פרטי קשר
אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר 

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד