עמותת לשמ"ה פתוחה לדעות שונות באשר לטיפולים פסיכיאטרים כגון נזעי חשמל או תרופות – רבים מחברי העמותה נעזרים בטיפולים אלו ומרוצים מהם. עם זאת ישנם חברים בעמותה המתנגדים בתוקף לטיפולים אלו ואנו מוצאים לנכון להביא גם מידע שמתאר נזקים אפשריים מנזעי חשמל וכו' – לשיקול דעתו של הקורא.