מטרת מרכזי הפעילים הנה להעצים את תחושת המסוגלות של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית על ידי יצירת קהילה דינאמית ופעילה המסמנת לעצמה מטרות ומגשימה אותן. בנוסף לכך, מרכזי הפעילים מהווים מסגרת לעזרה הדדית של החברים בהם. בנוסף לכך, בחודשים האחרונים פעלו רכזי מרכזי הפעילים ע"מ להנגיש ידע לקהל המתמודדים ע"י צילום הרצאות וראיונות בנושאים רלבנטיים והעלאתם לרשת החברתית וליוטיוב. זאת, בנושאים כגון: חוק טיפול בחולי נפש, 1991, הוצאת ילדים מהבית, גמילה מטיפול תרופתי, מגמות חדשות בתחום הטיפול התרופתי, סל שיקום ועוד.