על העמותה

עמותת לשמ"ה הינה עמותת צרכנים השמה לעצמה כמטרה להביא לקידום מעמדם של אנשים המתמודדים עם מגבלה ותיוג פסיכיאטרי.
מאז הקמתה של מדינת ישראל, הייתה קהילת המתמודדים קהילה שסבלה מאפליה בכל תחומי החיים. המתמודדים נתקלים בקשיים יומיומיים כגון השתלבות בחברה, אפליה תעסוקתית, טיפול רפואי לוקה בחסר, שלילת זכויות משפטיות, יחס פטרוני ומתנשא, בורות וסטיגמה, עד כדי פגיעה בזכויות האנושיות הבסיסיות לחירות ושוויון.

עמותת לשמ"ה (לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש) קמה ב-2006 על ידי מתמודדים כדי להשמיע את קולם בציבור, לייצג את נכי הנפש בפורומים שונים במטרה להביא לשיפור במעמדם, ולתת מענה לאנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים בסוגיות שונות – זכויות והפרתן.

עמותת לשמ"ה הינו הגוף הייצוגי היחיד המנוהל ע"י אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים, הבונה התערבות ושירותים ייחודיים, בהם אנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית מביאים מניסיונם האישי על מנת לקדם, להעצים ולתמוך, במתמודדים בשלבים שונים של תהליך החלמתם.

העמותה פועלת יותר מעשור בשיתופי פעולה עם בעלי ענין שונים בזירה של בריאות הנפש. כמו: אנשי מדיניות, אנשי מקצוע, סטודנטים וחוקרים, מתמודדים עם תיוג פסיכיאטרי וקרוביהם וחוברת עם גופים שונים לקידום מעמדם והשוואת זכויותיהם של אוכלוסייה ממודרת זו (פירוט בעמוד השיגי העמותה בתחום במדיניות).

בסוף שנת 2018 זכתה העמותה באות סגן שר הבריאות למקדמי זכויות מטעם משרד הבריאות והאגודה לזכויות החולה בעבור תכנית עמיתים מומחים בבית חולים פסיכיאטריים (פירוט בעמוד תכניות ייחודיות שפותחו ע"י העמותה).