עמותת לשמ"ה היא עמותת המתמודדים היחידה בארץ הפועלת כמייצגת את המתמודדים בכל הפורומים הרלוונטיים של קובעי המדיניות. מאז היווסדה בשנת 2006 ראתה העמותה חשיבות רבה בפיתוח הזרוע המדינית והסנגור לטובת מתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית.

לאחר פעילות אינטנסיבית של לשמ"ה בשיתוף עמותות אחרות, הצלחנו בשנה האחרונה לחולל שינויי מדיניות מרחיקי לכת לשיפור איכות חייהם של חברי הקהילה כגון הטמעת הרפורמה בבריאות הנפש (אותה אנו תובעים לשפר כל העת), הפחתה עד הפסקה מוחלטת של השימוש בקשירות כאמצעי טיפול וענישה, העלאת קצבאות הנכות למתמודדים, קידום והטמעת פרויקטים המשלבים  מתמודדים כאנשי שיקום בבתי חולים פסיכיאטרים.

בין ההישיגים ניתן למנות את השותפות עם ארגונים שונים בחקיקת חוק לרון המאפשר לאנשים עם מוגבלות בכלל ומתמודדים בפרט לצאת לעבודה מבלי שהכנסתם מקצבה תיפגע, חוק זה, גם אם נדרשים בו מיני שיפורים, הוא אחד מן הכלים החשובים להתמודדות עם עוני בקרב מתמודדים.

מאבק ארוך וחשוב נוסף שניהלה ומנהלת עמותת לשמ"ה הוא המאבק ליישום מיטבי של הרפורמה בבריאות הנפש שמטרתה לשפר באופן משמעותי את המענה בקהילה למצוקות נפשיות, לצמצם את ההפרדה בין גוף לנפש ולפתח מענים קהילתיים לצורך שילוב של מתמודדים בקהילה לאורך זמן ובשוויון זכויות. לאחר שנים של דיונים ומו"מ נכנסה הרפורמה לתוקף ביוני 2015, מאז פועלת העמותה לפיקוח ושיפור הרפורמה, בעיקר לקראת סיום תקופת הפיילוט בסוף 2018 וחתימה על הסכם חדש עם קופות החולים.

בשנים האחרונות הייתה בעמותה מעורבת במאבק מוסרי וחשוב ביותר בנושא צמצום וביטול ההגבלה המכנית בבתי חולים (קשירות), נציגי העמותה פעלו ביחד עם ארגונים נוספים במאבק תקשורתי, פרלמנטרי והיו חברים בוועדה הציבורית שהוקמה לצורך בחינת הנושא וקבעה באופן מפורש כי קשירות ובידוד מהווים פגיעה בזכויות אדם ויש צורך להעלימן מנוף הטיפול הפסיכיאטרי במדינת ישראל. כיום יש ירידה של כ-50% בכמות הקשירות ותוך שנים ספורות צפויה היעלמותה כליל למעט מקרים חריגים מאוד.

לאורך כל שנותיה נאבקת העמותה על מעמדו וחשיבותו של נושא השילוב הקהילתי והשיקום במדינת ישראל, חברי העמותה חברים בפורומים רבים של קובעי מדיניות ונאבקים על הקצאת משאבים ראויים לתחום השיקום והשילוב הקהילתי תוך הדגשת הזכות של מתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית להיות חלק בלתי נפרד מן הקהילה.

בשנה האחרונה הצטרפה העמותה למאבק לשינוי אחד החוקים המורכבים והמשפיעים על איכות חייהם של המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית והוא "חוק טיפול בחולי נפש" (1991). העמותה רואה בזכות לחירות את אחד מזכויות היסוד של כל אדם וראה בעייתיות גדולה בחוק המפקיע ברגל גסה את חירותם של מתמודדים באופן לא מידתי ולא מפוקח, העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים בכדי להגיע לעמדה מושכלת שתשמש בסיס לשינוי החוק.

העמותה לקחה חלק פעיל במאבק על קצבאות הנכות והייתה חלק מהניסיון להגיע להסכם שישפר את מצבם הכלכלי של אנשים עם מוגבלות בישראל, העמותה תמכה בהסכם פשרה שהושג עם המדינה, הסכם שלצערה לא כובד במלואו על ידה, והעמותה תמשיך להיאבק עד להשלמת המטרה של קיום בכבוד לכל האנשים עם מוגבלות במדינת ישראל.

.