פרויקט בשיתוף פעולה ובמימון מלא של ישראל מעבר למגבלות – ג'וינט ישראל ומשרד הבריאות. עמותת לשמ"ה – הגוף המפעיל בתחום ברה"נ – העמותה נבחרה להפעיל את התוכנית עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית. העמותה נבחרה, בשל הניסיון שלה כעמותה היחידה מסוגה בארץ העוסקת בסנגור, ייצוג ופיתוח שירותים עבור קהילת המתמודדים עם מגבלה נפשית ועל ידם מאז 2006
מטרת התכנית הינה לסייע לאנשים הנמצאים בשלבים ראשונים של התמודדות עם מגבלה חדשה וגם מתמודדים ותיקים יותר, בשלבי חזרה לשגרת חיים מיטיבה.
ההתמודדות הראשונית עם מגבלה חדשה מערערת את תשתית זהותו של האדם והינה התמודדות מורכבת ומאתגרת. לכן מטרת תכנית"חזרה הביתה" הינה להעניק סיוע לאנשים אלו להשתלב ולהשתתף באופן מלא ומחודש בחייהם בקהילה באופן מייטבי. כל זאת, תוך מיצוי זכויותיהם ובנייה של תוכנית מטרות אופרטיבית לשם כך והוצאתה לפועל. למעשה, הסיוע שמציעה התכנית יוצר את הגשר בין עולם הטיפול ובית החולים, לעולם השיקום והקהילה. כיום, אורך הליווי המקסימלי עומד על שנתיים ומותאם למקבלי השירות ע"פ הצורך.

קהלי יעד של פרוייקט "בחזרה הביתה" בתחום ברה"נ
1.      אנשים שלא מוכנים עדיין / לא מעוניינים בסל שיקום והינם בעלי מוטיבציה לליווי בקהילה.
2.      במקרים דחופים בהם נדרש הליווי של עמית מומחה כדי לממש את סל השיקום (מהגשת התביעה עד השתלבות וקבלת ליווי אחר בסל שיקום).
3.      עבור מאושפזים באשפוזים ראשון / שני / שלישי – עם מוטיבציה לליווי בקהילה (מתוך שאיפה למנוע אשפוזים חוזרים).
4.      אנשים אשר חווים אתגר בשיקומם וזקוקים לליווי שיקומי בקהילה.

תוכנית "חזרה הביתה" – פועלת כיום בביה"ח אברבנאל , ביה"ח באר יעקב וביה"ח שלוותה ובמסגרתה עובדות 2 מלוות בכל בית חולים. אחת היא אשת מקצוע שהינה מתאמת טיפול והשנייה עמיתה מומחית.  לאור ניסיונה הרב של העמותה בתחום תמיכת העמיתים אנו רואים בעמותה כגורם המתאים ביותר להפעלת תוכנית "חזרה הביתה", בייחוד בשל העובדה שצוות העמותה מורכב מאנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית בעצמם ומחזיקים בידע בניסיון שהינו נדבך ידע קריטי להמשך בניית והרחבת התוכנית.