עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

פרוטוקולים ישיבות ועד


ישיבת ועד – 14.2.17
משתתפים חברי ועד: אבי אורן, יואל מרקס, עידית ולנר, נמרוד פיין.
רשמה – תמי מצלאוי, מנהלת העמותה
עדכונים כלליים:
מאז הכנס הגדול שנערך ביולי 16 האחרון והאספה הכללית שערכנו באוגוסט הכפלנו את צוות העמותה עם כניסת פרוייקט "בחזרה הביתה" (גייסנו 4 עובדות חדשות – כולן מתמודדות).
העמדנו על הרגליים את מרכז הפעילים בתל אביב
התחלנו בעדכון מסיבי של אתר לשמ"ה
הקמנו קבוצת עבודה בירושלים שמקדמת נושא מרכז החלמה
הכפלנו את תדירות פגישות הקבוצה בירושלים לפעם בשבוע
הארכנו את פיילוט "עמיתים מומחים" בשנה, קיימנו 3 ימי עיון לעמיתים מומחים
גייסנו רכז עמיתים מומחים בבאר שבע במקום אילאיל צין
התחלנו בהסברות על עמיתים מומחים בבתי חולים ומסגרות שיקום – פינטו הרכז החדש בבאר שבע הציג לכל מנהלי בתי החולים ולמנכ"ל משרד הבריאות את פרוייקט "עמיתים מומחים", וב-14.2  הוא הופיע בכנס רחב של משרד הבריאות, ליון הציגה הפרוייקט למתאמי טיפול של חברת דיאלוג, קלאבהאוס נצרת ועוד. בקרוב נציג להנהלת בי"ח שער מנשה.
הגדלנו את צוות הסטנדאפ ל-7 שחקנים – הטמענו חומר חדש ויש הופעות בתדירות יפה כולל הופעות בראש הנקרה ואילת! יעקב טייכמאן מרכז.
תקציב 2017 הוכפל ביחס לשנה שעברה עם תקציבים מהג'ויינט, משרד הבריאות, הביטוח הלאומי וקרן טאובר. המימון הולך לפרוייקטים יעודיים.
לעמותה כל האישורים הנדרשים לפעילות ב-2017 כולל אישור ניהול תקין.
בתחום המדיני: לשמ"ה לקחה חלק פעיל בוועדה לצמצום ההגבלה המכנית של משרד הבריאות כולל הופעות בתקשורת ובימי עיון של אבי אורן, רכז המדיניות של העמותה ונציג העמותה בוועדה.  
כרגע הוועדה לצמצום ההגבלה המכאנית נמצאת בשלבי סיכום סופיים ויש התייחסות של משרד הבריאות  לבטל את השימוש בקשירות תוך 3 שנים למעט מקרים של סכנה חמורה לשלום המטופלים ושלום הצוות. הישג נוסף של לשמ"ה, "בזכות" ו"עצמה" המיוצגים בוועדה שיש התייחסות למתי ואיך לקשור – עם "חוק השעה"  המחייב רופא לחתום על קשירה כל שעה. לשמ"ה גם דוחפת להכניס את כל נושא הקשירות למדדי איכות על מנת לתמרץ שימוש מועט ביותר בכלי קוהרסיבי זה.
נכון להיום בזכות המודעות התקשורתית לנושא ירד מספר הקשירות בין 50-90% בלי שנוסף תקן אחד! עמותת לשמ"ה טוענת שהבעיה היא תרבותית ולא של כוח אדם ותקציב.
 לשמ"ה פועלת לסגירת בתי חולים פסיכיאטרים ושילוב מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים – הכיוון הוא של השתלבות ברפואה הכללית ובקהילה. ההמלצה של העמותה היא להעביר השקעות חדשות רק לבתי חולים כלליים כמו איכילוב, וולפסון וכו' ולחלופות אשפוז, כמו שנעשה באיחוד האירופי ובהמלצת ארגון הבריאות העולמי.
הכנו דף פרוייקט להכנת נייר עמדה בתחום של שינוי חוק טיפול בחולי נפש – הוגש לקרן טאובר ומחכים לתשובה/תקציב
לקחנו חלק בעתירה לבג"ץ בעניין מכרז הדיור כידידי בית משפט יחד עם "בזכות" וארגון משפחות. אנו מתרעמים על התמיכה המועטת בשכר דירה שלא מאפשרת דיור מוגן נאות.

דייויד הריס מונה לסגן יו"ר בנציבות. 
הצטרפנו ל"בזכות" בבקשה לאישור הצעת חוק למינוי נציג לתלונות הציבור מיוחד לבעלי מוגבלויות/שוהים במוסדות פסיכיאטריים.
בסוגיית הרפורמה בבריאות הנפש עמותת לשמ"ה היא גורם אקטיבי ודוחף. רכז המדיניות אבי אורן מוביל פיקוח וטיוב הרפורמה, אשר הפיילוט שלה אמור להסתיים ב-2018.
כרגע יש תורי המתנה ארוכים מדי כי קופ"ח לא גייסו מספיק אנשי צוות ונשענים על מרפאות כלליות קיימות.
עמותת לשמ"ה קוראת לצרכנים להגיש תלונות וקבילות במידה ולא נענו  בזמן ובצורה הולמת ל- kvilot@health.gov.il  וליידע את אבי אורן אשר פועל מול משרד הבריאות ובפורומים שונים על מנת לטייב את הרפורמה, רפורמה שעמותת לשמ"ה נלחמה שנים ליישומה.
מטרות העמותה לשנה הקרובה (תקציר). תקציב מעודכן של 2017 אושר והעמותה פועלת להטמעת שילוב עמיתים מומחים בבתי חולים נוספים מעבר ל"מזור" ו"באר שבע" ובמסגרות שיקום, הקמת פרוייקט "בחזרה הביתה" בשיתוף הג'ויינט ומשרד הבריאות  אשר ילווה מטופלים חזרה מאשפוז לקהילה באזור המרכז, המשך פעילות הסטנאפ ושיווקו לקהלים רחבים, המשך פעילות מרכזי הפעילים בירושלים ובתל אביב והרחבתם, הקמת קבוצות לימוד/מרכזי פעילים בדרום ובצפון בכפוף לגיוס משאבים יעודי לנושא, המשך פעילות מדינית וכתיבת ניירות עמדה על פי הנושאים שהוצגו לעיל, קידום נושא מרכז החלמה, פיתוח משאבים והכנה להמשך פעילות ב-2018.