פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 8.9.20

משתתפים: הדס נתן, נימי פיין, יואל אמיתי, יעקב טייכמאן

רשמה – תמי מצלאוי מנכ"לית

נערך דיון בנושא עתיד העמותה וניהול סיכונים מול מקורות משאבים. הוצגו כל השיקולים והוחלט שהמנכ"לית בשיתוף היועץ הארגוני ידונו בנושא וידווחו לוועד בשבוע הבא.

כמו כן נדונה הרחבת הוועד והוחלט להרחיבו נוכח פרישתו הזמנית/קבועה של היו"ר דייויד הריס.

הוחלט ברב קולות לבחור בהדס נתן ליו"ר הוועד וסגן יו"ר הוא יעקב טייכמאן.

דווח על הפגישה עם קרן טאובר שבה הוצגו נושא צוותי משבר וזקנה ומוגבלות נפש כשני נושאים עיקריים שבהם תעסוק העמותה בעתיד הקרוב (כפי שגם החלט בישיבת ועד ממאי השנה).

הוחלט שהדס נתן תברך כיו"ר הועד בכנס על מצבי משבר ומענים שיערך ב-13.10 בשיתוף עמותת לשמ"ה/עוצמה/משפחות בריאות הנפש בדבר הצורך בצוותי משבר להרגעה, טיפול ועזרה בשעת משבר נפשי במקום משטרה, ,הפללה ותא מעצר.

 סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 05/20

משתתפים חברי ועד מנהל : דייויד הריס, יעקב טייכמאן, יואל אמיתי, נימי פיין, הדס נתן, עידית ולנר

רשמה פרוטוקול – תמי מצלאוי, מנכ"לית

הישיבה נערכה בזום

במהלך הפגישה נערכה היכרות עם יואל אמיתי חבר ועד חדש, פעיל חברתי והוחלט לקיים עימו בהמשך שיחות נפרדות עם חברי ועד  בהקשר לשליחות שלו להילחם בסטיגמה ובבושה ולעודד מתמודדים לחשוף את סיפורם.

עברנו על תקציב 2021 שכרגע הוא בטיוטה ראשונית ויגובש בחודשים הקרובים לאחר שנקבל תשובות מקרנות ומשרד הבריאות בנושא חוזי המשך ויוזמות חדשות.

תמי עדכנה על פיילוט חדש "עמיתים מתחברים" שאנו מובילים בשיתוף פעולה עם יוזמה דרך הלב שבו מנחים עמיתים מלשמ"ה ינחו קבוצות זום של מתמודדים וייוצר חיבור בין מתמודדים שרוצים לתמוך לכאלה שרוצים להיתמך. הרחבה של הפיילוט הוגשה לביטוח לאומי ואנו מחכים לתשובות.

הוחלט שאספת פעילים תיערך באוגוסט במידת האפשר פיזית בתל אביב ולא בזום אם כי תיבחן אפשרות שחלק יצטרפו בזום לפגישה הפיזית. כרגע מאזן 2019 נמצא בעבודה ותמי תביא תכנית לאספת הפעילים לדיון בחודש יוני.

בנושא מדיניות שוחחנו על הנושאים שחשובים לעמותה לקראת יצירת נייר עמדה עם שאר ארגוני ברה"נ לקראת כינון ממשלה חדשה. הנושאים שהוצעו והיתה עליהם הסכמה הם:

צוותי משבר וטיפול בקהילה (כגון ביקורי בית וכו)

קשישים מתמודדים וזכויותיהם

זכויות מתמודדים ברווחה (סנכרון בין משרד הבריאות למשרד הרווחה כדי שמתמודדים לא יפלו בין הכסאות)

אומבודסמן – נציב זכויות שמפקח על כל השירותים הניתנים לבעלי מוגבלות כולל סל שיקום

טיפול בנושא הפללת מתמודדים  – בגין עברות קלות והכשרת שוטרים לטיפול במקרי חירום נפשיים

דייויד ותמי יתאמו מול ארגוני משפחות מהם הנושאים שיש עליהם קונצנזוס ושאפשר לקדם בקואליציה ותמי תעדכן את הוועד.

יעקב יישלח את ההצעה לדוקטורט שלו כאופציה לבסיס לנייר עמדה.

נושאים נוספים שעלו – קשר עם חברות תרופות שייבחן לגופו , טיפול שיניים למתמודדים שיש לדרוש במקרים פרטניים ממשרד הבריאות בלי קשר לצריכת שירותים נוספים.

 סיכום פרוטוקול ועד מנהל 28.1.20

משתתפים- ועד מנהל : הדס נתן, עידית ולנר, יעקב טייכמאן, נימי פיין.

בחופשת מחלה – יו"ר דייויד הריס.

רשמה – תמי מצלאוי, מנהלת העמותה

ימים קיהלתיים: לערוך 4 ימים בשנה בנושאים של זוגיות, תרופות, צעירים, חלופות אשפוז – 3 בעד אחד נגד, יש לגבות כסף, להוציא קול קורא . היום הראשון יהיה באפריל במרכז הארץ בנושא זוגיות. היום השני יהיה באוגוסט בנושא תרופות ויכולל אספת פעילים. היום השלישי יהיה בסוכות בחיפה בנושא צעירים והיום הרביעי בדצמבר בבאר שבע בנושא חלופות אשפוז. לאחר הימים הראשונים נעשה הערכת מצב ונחליט עם הוועד על המשך הימים ודיוק הנושאים. תמי תמשיך לעדכן את הוועד על תוכן הימים המתגבש.

פיתוח משאבים ל2021: העמותה תתמקד במרחב הדיגיטלי ובנושא זקנה. בנושא זקנה עדיין יש מהלך חשיבה אך הכיוון שהעמותה תיקח ככל הנראה הוא הכשרה לבתי אבות ומועדונים לקשיש בנושא התמודדות.

תמי לשלוח לינק לאתר המחודש  וטקסט על מרחב דיגיטלי – דף פרוייקט לעיון הוועד עד אמצע פברואר.

נושא נוסף שיש לקדם באמצעות סינגור – מניעת אבדנות בקרב נשים עם דיכאון אחרי לידה – הדס נתן להביא חומר עד שבוע הבא – לקדם בית החלמה לנשים אחרי לידה שמגיעות עם התינוקות ומקבלות טיפול נפשי. כל זאת  לקראת פגישה עו"ד שושי הרץ ממשרד הבריאות. עידית והדס ישקלו להצטרף לפגישה עם עו"ד הרץ.

להפיץ קול קורא להרחבת הוועד – מחפשים אנשים עם ניסיון בקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות נפשית, מחוייבות לתחום, מאמינים בגישת ההחלמה. להפיץ למסגרות שיקום/רשימות תפוצה רלוונטיות. העמותה מרחיבה פעילותיה ומעוניינת להרחיב את הוועד. תמי לשלוח טיוטה תוך שבוע

עדכון הדס נתן – נציגתינו במועצת השיקום –- בישיבה האחרונה דובר על סיוע בשכ"ד, אפלייה במשרד השיכון, בודדים לא זכאים לדיור ציבורי, פי 2 מתמודדים בקהילה לעומת הוסטלים, שילוב בעיות פיזיות ונפשיות – צריך להתאים תכנית שיקום למצבים אלו. חליפה אישית ותקצוב אישי יקרה בעתיד ע"פ רונית דודאי  כולל ייעוץ כלכלי. הזדקנות האוכלוסיה כולל בעיות גופניות לא מזכים בשירותים מיוחדים "שר"מ). שילובי מוגבלויות נפשיות וקוגניטיביות הקושי בקבלת מענה טיפולי , חסרים מרכזים בהפרעות אכילה. ממשקים בין משרד הרווחה לבריאות – תע"ס חדש בהתהוות מאפשר למתמודדים לקבל שירותים של משרד הרווחה. "אני מאמין" שלאנשים יהיה דיור קבוע ויציב ולא הוסטלים , כרגע בגלל בעיות תקציב  וחוסר אפשרות לשכור הרבה עדיין בהוסטלים. למתמודדים אין אפשרות לשכור דירות קטנות כי רב הדירות גדולות. משבר כ"א בתחום השיקום שלא מספיק מתוגמל וכולם בורחים לרווחה. ירידה בכ"א וגדילה במקבלי שירות. חמור בעיקר באזור הפרפריה. הכיוון יותר עמיתים בבתי חולים

המלצות המועצה – שת"פ בין משרד הבריאות לשיכון- תיקון האפליה בדיור, עבודה על מערך השיקום 2030, עבודה על מניעה של אבדנות

עמדת לשמ"ה בעניין משבר בכ"א בשיקום כפי שהובעה על ידי מר יעקב טייכמאן – מדובר בנושא בין משרד הבריאות ליזמים שדורש בקרה תקציבית של המשרד. הרבה יזמים "גוזרים קופון" לבכירים על חשבון שכר לעובדים ובזה משרד הבריאות צריך לטפל.

תמי עדכנה שפרוייקט חזרה הביתה פועל כסדרו וכך גם עמיתים מומחים. מתחילים כאמור בפורמט חדש של ימי פעילים במקום מפגשים חודשיים על מנת ליצור באז ולשרת מתמודדים רבים יותר.

משרד הבריאות החליט לקדם את תוכניתה של ד"ר פטרישה דיגן לשלב עמיתים מומחים בקופ"ח ובמרפאות בתור לפסיכיאטרים ועמותת לשמ"ה מברכת על כך.

עו"ד ענבל בראון ותמי מצלאוי ייצגו את העמותה במועצה לברה"נ וייצגו את עמדת העמותה בנושא אשפוז כפוי – "רע הכרחי שיש לצמצם ולדייק אותו". העמדה פורסמה בפייסבוק ותפורסם בקרוב באתר בגרסה מקוצרת ובגרסה מורחבת.

נייר עמדה בנושא מעצרים בעבודה כרגע עם יעקב וענבל ויוגש למשרד המשפטים בשבוע הבא.

פורום ארגוני ברה"נ שאנו חברים בו עובד על רצף אשפוז קהילה ועוקב אחרי קידום נושא ביקורי בית וצוותי משבר מה שיכול לצמצם אשפוזים

ישיבת ועד עמותת לשמ"ה – 11.6.19 בפתח תקוה

נוכחים: דייויד הריס יו"ר, הדס נתן, נימי פיין. נעדרה מפאת מחלה – עידית ולנר

אורחת – עדי תלם מנהלת פיתוח וסינגור

רשמה – מנכ"לית עמותת לשמ"ה תמי מצלאוי

נושאים לדיון:

הצטרפות לארגון נכים חדש המייצג את כל הנכים – הוחלט להמתין ולראות אם אכן הארגון מצליח לאגד בתוכו את הארגונים המרכזיים לפני שמחליטים להצטרף.

מרכז פעילים ירושלים – לעשות כל מאמץ למצוא מקום להתכנסות, ניתן להיעזר בביתה של אפרת עד אשר יימצא מקום.

אספת פעילים כללית – ככל הנראה בראשון באוגוסט – יום חמישי בירושלים. סגירת מקום ותכנית בתהליך. הכיוון שנבדק הוא אספה בקלאבהאוס עם סדנת מדיטציה.

פיתוח העמותה לכיוונים חדשים (לפי סדר עדיפות שנקבע מראשון עד אחרון):

צוותי משבר לסיוע בייתי בתחילת משבר של מתמודדים – למניעת אשפוז וחלופה ל"חדר מיון פסיכיאטרי". שירות שלא ניתן כרגע. הוצע שת"פ עם עמותת משפחות בריאות הנפש ליצירת קבוצת בעלי עניין שתקדם את השירות (לדוגמא עם יזם/קופ"ח ועוד). הוחלט לעניין את הבטל"א וקרן טאובר בפרוייקט. הוחלט לשלב עמיתים בצוות המשבר.

קו סיוע – להקים קו סיוע של עמיתים כדוגמת "בנפשינו" ולתת מידע למתמודדים (כולל רב תרבותי וקשישים) על כל הזכויות והאפשרויות לבעלי סל שיקום ולכאלה שאין להם סל שיקום. לבדוק הקמת קו כזה בסיוע אגף השיקום של משרד הבריאות.

קשישים ובריאות הנפש – לקדם קבוצת מיקוד/פורום שיעלה את המודעות לנושא וייצור הזדמניות לפרוייקטים שיסייעו למתמודדים בגיל השלישי. לעניין את בטל"א בנושא וקרנות נוספות.

פרוייקט הצבת עורכי דין מקצועיים כאלטרנטיבה לסיוע המשפטי – כרגע הוחלט שהפרוייקט בסדר עדיפות יותר נמוך. אם נוכל לקבל מימון עבורו מאחת הקרנות נשקול לבצעו.

סטנדאפ "סליחה על ההפרעה" – הוחלט להקפיא את הפרוייקט עקב מחסור ברכז ותקנות חדשות המקשות על תשלום לשחקנים. כרגע נפנה את המתעניינים בהופעה ישירות לשחקנים שיעבדו עצמאית מול המזמינים ויגבו תשלום ישירות מהם.

סיכום ישיבת ועד מנהל עמותת לשמ"ה – 5.2.19

משתתפים: דייויד הריס, עידית ולנר, הדס נתן, עדי תלם

נימי פיין – הודיע על היעדרותו

אורח – אבי אורן

רשמה – תמי מצלאוי מנכ"לית

פרידה מחבר ועד ורכז מדיניות אבי אורן ממייסדי העמותה ב2006 ומראשיה משך יותר מעשור. עמותת לשמ"ה מאחלת דרך צלחה לאבי עם מינויו ליו"ר מועצת שיקום נכי נפש בקהילה ומחבקת אותו על כל פועלו למען מתמודדים בהתנדבות משך שנים ארוכות.

נקודות לדיון/משימות:

רפורמה במפעלים מוגנים – הפיכה למרכזי הכשרה –צוות לשמ"ה ללמוד את הנושא ולייצג במועצת השיקום

גיל שלישי – אין פיתרון ברווחה רבים נשארים במחלקות פסיכיאטריות כרוניות במקום בתי אבות שם לא מקבלים מתוייגים פסיכיאטרית. תמי לחשוב יחד עם צוות העמותה על פרוייקט שמותאם לגיל השלישי ולעניין את משרד הבריאות סל שיקום, אשל בג'ויינט על מנת לשפר איכות חיים בקהילה, לשלב קשישים במועדונים קיימים אם באמצעות עמיתים וכו'

Drop -in center / The living room – מרכז שיהיה פתוח אחה"צ/ערב (ללא שינה) ובעיקר בסופ"ש על מנת להעביר שם את השעות הקשות. לעניין את משרד הבריאות לפיילוט שבו ישולבו עמיתים בקהילה לסייע במצבי משבר. לבדוק בהמשך מקומות כמו טלבייה של קופ"ח כללית

לחשנים לאנשים שמתמודדים עם שמיעת קולות. תמי לדבר עם דני לואיס, לבדוק מאמרים של ד"ר פטרישה דיגן בנושא.

לקדם קבוצת מיקוד, שת"פ עם באר יעקב/חברות עסקיות.

"בחזרה הביתה" – לעשות ישיבת תיאום וחלוקת ממשקים בין חברת "דיאלוג" ל"בחזרה הביתה" – תמי

גיוון משאבים – חברי ועד למלא טבלה של אוהד ולכתוב בה שמות אנשים פרטיים שאולי יוכלו לתרום. עד 14.2.19

אתר לשמ"ה משודרג – חברי ועד לשלוח לעידית פסקה או שתיים שמציגה את עצמם – שם, תחביב עיקרי, מה משך אתכם לפעילות לשמ"ה, מה החזון שלכם לגבי שילוב מתמודדים. מי שרוצה יכול גם לציין מצב משפחתי (לא חובה) – אנא עד 21.2  כי אנו רוצים להעלות אתר מחודש ומעודכן.

מטרות העמותה ל-2019:

  • בחזרה הביתה
  • כ-20 משתתפים בכל אתר (אברבאנל, באר יעקב, שלוותה) + משוב חיובי מ70% מהמשתתפים שמציינים את הליווי של צוות התכנית כבעל ערך בתהליך השיקום (החודש נראיין  מדגם של 10 משתתפים מכל האתרים ונוכל לבדוק יעד זה בהקדם).

עמיתים מומחים:  שימור כוח אדם בבאר שבע ובמזור  והכשרתו/גיבושו של צוות העמיתים במהלך 2019 באמצעות סדנאות לשמ"ה. סיוע למשרד הבריאות בכתיבת תוכנית שמשלבת את העמיתים הוותיקים כמנטורים לעמיתים חדשים לקראת הרחבת הפרוייקט לבתי חולים נוספים.

סטנדאפ – מופע לפחות אחת לשבוע בתעריפים החדשים, ריענון החומרים והכשרה של ותיקים ו5 חדשים במהלך 2019. פעם בשבוע פוסט בפייסבוק של עמוד "סליחה על ההפרעה" שמחזק את הקשר בין לשמ"ה למופע.

מרכזי פעילים והנגשת מידע – קיום קבוצת וואטסאפ ופעילות אחת לחודש בכל מרכז (ת"א, ירושלים) וניתוב הפעילים לנושא סינגור ומדיניות (כ-15 פעילים בכל אתר) הנגשת ידע במרחב הדיגיטלי (עלייה במספר אוהדי דף הפייסבוק ל-2500 , שדרוג האתר, פרסומים משמעותיים בפייסבוק פעמיים בשבוע, מיילים לרשימת תפוצה לפחות פעמיים בחודש).

ועדת מדיניות – גיבוש עמדה בנושא חוק אשפוז כפוי וחתירה להגשמת עמדה זו תוך שת"פ עם גורמים במערכת. ייצוג מתמודדים בכל הוועדות/מועצות. קיום קורס סינגור לפעילים. הבאת קייסים בנושא אשפוז כפוי/נושאים נוספים בהם נעסוק לידיעת המדיה תוך אזכור לשמ"ה בתקשורת 5 פעמים במהלך 2019.

פיתוח פרוייקטים חדשים ל-2020 – בית שמנוהל על ידי עמיתים בקהילה לטובת מתמודדים, לחשנים לאנשים שמתמודדים עם שמיעת קולות, פרוייקט שיקדם נושא זכויות מתמודדים בגיל השלישי.

גיוס משאבים לטובת נוכחות במרחב הדיגיטלי, סטנדאפ, קורס פעילים וכמובן עבור הפרוייקטים החדשים שנפתח.

סיכום ישיבת ועד עמותת לשמ"ה שנערכה ב13.11.18 בפתח תקוה

 משתתפים: אבי אורן, הדס נתן, נמרוד פיין, עדי תלם. רשמה תמי מצלאוי מנכ"לית.

עדכון מדיניות:

כנס מרץ 2019 של משרד הבריאות בים המלח – בתחום בריאות הנפש – לא עבדו לפי מפתח ארגוני – אבי אורן לשוחח בהקדם עם נציג משרד הבריאות על נציגות של לשמ"ה בכנס.

ישיבת מדיניות הקרובה 18.11.18 – בתוכנית – מיפוי כל הוועדות והמועצות שבהן דרוש נציג של לשמ"ה, עדכון על ביטול התע"ס שמדיר מתמודדים מהרווחה, קריאה לפעילים חדשים לקחת חלק בייצוג.

מבחינת תוכנית עבודה ל2019: הועד דן בנושא מרכז פעילים וירטואלי והקמת פורטל. הוועד החליט שנוכחות לשמ"ה במרחב הדיגיטלי חשובה אך יש להשיג זאת באמצעים זולים יותר. למשל להפעיל רכז אינטרנט שיטפל גם בגוגל פייסבוק וטוויטר ואולי לבנות אפליקציה באמצעות חברה עיסקית. הוועד החליט לא לבנות פורטל.

הוועד דן בנושא מרכזי החלמה/הפוגה וכו' והחליט להתמקד באופציה של מרכז חירום בשיתוף ארגון קיים כמו הקלאבהאוס שיעבוד בערבים/סופי שבוע. משימה של תמי לשלוח לוועד עוד ספרות בנושא ולאחר תחקיר יותר מעמיק לכתוב פרוייקט להגשה לקרנות. עד סוף דצמבר.

הוועד דן ביוזמה של הדס נתן להקים מרכז לנשים עם דיכאון אחרי לידה. הוחלט שהדס תגיש לקרנות כיוזמה פרטית ותבדוק אפשרות לשת"פ עם טיפות חלב ומרכזי החלמה קיימים ולהוציא ספרות בנושא על מה קיים בחו"ל. בשלב הבא תיבדק אפשרות שלשמ"ה תשתלב ביוזמה בתחום תמיכת עמיתים.

הוועד דן ביוזמה למצעד גאווה משוגעת והחליט שבמתווה הנוכחי עם תקציב של 500 אלף שקל זה לא בסדר עדיפות גבוה ולא יקרה ב-2019. אם המתווה ישתנה לתקציב נמוך בהרבה אפשר יהיה לשקול זאת בהמשך.

פרוטוקול ישיבת ועד 4/9/18

נוכחים חברי ועד מנהל נבחרים: דייויד הריס, אבי אורן, עידית ולנר, הדס נתן, עדי תלם, נימי פיין (בטלפון). רשמה תמי מצלאוי מנכ"לית

על סדר היום, עדכונים מפועלה של עמותת לשמ"ה – תמי מצלאוי

גייסנו כ6000 שקל עד כה למבצע מארזי שי לראש השנה.

נקנה כ-120 תיקי כלי רחצה עם תמרוקים ונחלק במרכז לבריאות הנפש באר שבע ובכפר  שאול – איתנים על ידי העמיתים ומתנדבים לקראת סוכות.

פרוייקט "בחזרה הביתה" מתרחב לשלוותה ויתוהוספו עוד תקנים גם לאברבאנל ובאר יעקב. ישנם קרוב ל-40 מתמודדים אשר מלווים על ידי הצוות שלנו למיצוי זכויות, דיור, פנאי ותעסוקה.

הגדלנו את רשימת התפוצה שלנו ל1000 איש תודות לבאי הכנס של עמיתים מומחים (שכ- 80 מהם הביעו התעניינות להצטרף לעמותת לשמ"ה – בפועל הצטרפו עשרות בודדות)

עמיתים מומחים – לשמ"ה תמשיך להעסיק את הרכזים שנה נוספת, מתוכננת עלייה בשכר העמיתים ועלייה צנועה בשכר הרכזים. יש להתכונן למכרז שוודאי ייפתח עוד שנה להעסקה כוללת של העמיתים במזור ובאר שבע במידה וידובר רק על העסקה זמנית של העמיתים עד להטמעה על ידי בתי החולים.

התחלנו בהכשרה של שחקני הסטנדאפ – הגיעו 4 חדשים למפגש ראשון, אליהם אמורים להצטרף עוד 3 ועוד 3 שחקנים וותיקים. אנחנו לקראת עלייה מדורגת בתעריפי המופע לפי וותק השחקנים – אורך המופע ואיכותו.

מרכזי פעילים – בב"ש שירה מתחילה בסדנה שבועית אחרי החגים, אוהד גם יחדש פעילות בתל אביב אחרי החגים ויצטרף לקורס מגישי בקשות לקרנות. אפרת מתכננת להמשיך ולפעול בימי חמישי בחודש ספטמבר ומתכננת מפגש בנושא זוגיות בסביבות נובמבר עם יועצת זוגית שמתמחה במתמודדים.

בתחום של מדיניות יש מפגש של הקואליציה ב-15 באוקטובר לדון מה עושים עם שירותי הרווחה למתמודדים. כרגע התשובות שקיבלנו מהמנכ"ל של משרד הרווחה אינם מספקות. כמו כן אנו בקשרים עם עו"ד ענבל בראון להצטרפות כידידי בית משפט לעתירות הנוגעות לזכויותיהם של כלל המתמודדים.

עדכון של אבי אורן רכז מדיניות אבי מייצג במועצה לבריאות הנפש – כרגע עוסקים בלימוד החומר וכל מני מודלים בנושא חוק טיפול בחולי נפש. בעינינו הפרדה בין חוקי חוק זכויות החולה לחוק טיפול בחולי נפש היא פסולה. יש עלייה באשפוזים כפויים מ-25% ל-. 35%

סטטוס: מחנה ההורים – להקל באפשרויות לאשפז בכפייה. מחנה המתמודדים ו"בזכות" – שינוי מבנה הוועדה הפסיכיאטרית וגישה הומניסטית יותר – לתת יותר זכויות לחולים ומודל יותר משפטי (בית משפט לבריאות הנפש)

האו"ם הגדיר את האשפוז הכפוי כפגיעה חמורה בזכויות אדם ומזמין מדינות לחשוב על זה.

פורום בריאות הנפש בראשות היזמים – דנים בעתירה לשכר דירה (לשמ"ה מצטרפת), מכרז הדיור (לשמ"ה שותפים), הפרדת אגף השיקום והכנסתו למנהל רפואה (לשמ"ה הביעה עמדה בעד)

אנו מקדמים יוזמות יחודיות ושיתופי פעולה אך אי אפשר בלי הממשל – לא נענים למכרזים של משרד הבריאות (אלא אם כן מדובר בפיילוט ייחודי) ושואפים שהתקציב ממשרד הבריאות לא יעלה על רבע מהתקציב הכללי של העמותה, פועלים עם מספר שותפים.

לשמ"ה הביעה את דרישתה (גם למנכ"ל משרד הבריאות)  להקמת ועדת בדיקה מקצועית בתחום בריאות הנפש בראשות שופט בדימוס. בקשה לוועדה ממלכתית מייצרת אנטגוניזם וסיכוייה קלושים.

אני מאמין של חברי הוועד: דייויד  הריס– מחוייבים לאג'נדה של העמותה ממה ששומעים בשטח על ידי מתמודדים וממה שמחליט הועד – יש לייצג גם מתמודדים עם תפקוד יותר נמוך. לתת "פול גז" על גיוס משאבים עם  מעורבות של חברי ועד ולחשוב מחוץ לקופסא.

אבי אורן – לחשוב על יוזמות חדשות ואפיקים חדשים, להיות פעילים בזירה האינטרנטית, לענות לפניות

עידית ולנר – להיחשף ולהילחם בדעות קדומות……חובת הגעה לישיבות

בחירת יו"ר, גזבר, מזכיר, רכז מדיניות, אחראי דיגיטל, מורשה חתימה:

דייויד הריס נבחר להמשיך לכהן כיו"ר העמותה

אבי אורן נבחר להמשיך לרכז את נושא המדיניות

עידית ולנר נבחרה להמשיך לעסוק בדיגיטל ותסייע גם להרים את תכנית ההתנדבות המתגבשת, כמו כן תשמש כמזכירת הוועד.

הדס נתן נבחרה להיות גזבר ומורשית חתימה נוספת.

תקציב 2019, תכנית התנדבות, מצעד גאווה משוגעת, מרכז החלמה לנשים בדיכאון אחרי לידה ידונו בישיבה הבאה שנקבעה ל-30 באוקטובר 2018. ב-14 באוקטובר כולם דרשים לעשות כל מאמץ להגיע ליום תכנון אסטרטגי של העמותה שיערך במרכזנ

צעירים בת ים.